Συμβατά μοντέλα:

MIELE

H316B,H326B, H326E, H326ET, H326-1B, H326-1E, H326-2B, H326-2BC, H326-2E, H326-3B, H326-3BC, H326-3E, H327B, H327E, Η328Β-ΚΑΤ, H4100B, H4100E, H328E-KAT, H3282B-KAT, H3282E-KAT, H329BC-KAT, H329BT-KAT, H329EC-KAT, H4101E, H4102B, H4102E, H329ET-KAT, H4104E, H4105E, H4107E, H4110B, H4110E, H4110EC, H4112B, H4112E, H4114B, H4114E, H4115B, H4115E, H4117B, H4117E, H4200B, H4200E,, H316-1E, H4215B, H310B, H310E, H310EA, H310-1B, H310-3E, H310-1E, H310-3B, H311B, H311E, H3120Ε, H3121E, H313B, H3140B, H318B, H318E, H319EC, H319ET, H317E, H3140E, H317B, H316-3E, H316-3BC, H3141B, H316-3B, H316-1EC, H316-1BC, H316-1B, H316ET, H316E, H316BT, H316B, H3141E, H3141B, H320B, H320E, H320E-A, H320-1B, H320-1E, H320-2B, H320-2E, H320-3B, H320-3E, H321B, H321E, H3221E, H3241B, H3241E,  H4202B, H4202E, H4204B, H4205B, H4205E, H4207B, H4207E, H4210B, H4210E, H4212B, H4212E, H4215E, H4217B, H4217E, H4218B, H4218BP, H4218E, H310E-A, H328B-KAT, H4312E,

Βάρος 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Γκριλ Φούρνου MIELE”

Your email address will not be published. Required fields are marked


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.