Συμβατά μοντέλα:

MIELE
H316B, H4215B, H4285, H4250B, H336E, H2261B, H4640B-KAT, H334B, H310B, H310E, H310EA, H310-1B, H310-3E, H310-1E, H310-3B, H311B, H311E, H3120Ε, H3121E, H313B, H3140B, H318B, H318E, H319EC, H319ET, H317E, H3140E, H317B, H316-3E, H316-3BC, H3141B, H316-3B, H316-1EC, H316-1BC, H316-1B, H316ET, H316E, H316BT, H3141E, H3141B, H320B, H320E, H320E-A, H320-1B, H320-1E, H320-2B, H320-2E, H320-3B, H320-3E, H321B, H321E, H3221E, H3241B, H3241E, H326B, H326E, H330BP, H326ET, H330E-KAT, H330EP, H330-1BP, H330-1E-KAT, H330-1EP, H326-1B, H326-1E, H326-2B, H326-2BC, H326-2E, H326-3B, H326-3BC, H326-3E, H327B, H331E, H327E, H333B, H333E, H333-1B, H334B-KAT, H336B, H336B-KAT, H328Β-ΚΑΤ, H336E-KAT, H336-1B, H336-1B-KAT, H336-1E, H336-2E, H336-2E-KAT, H4100B, H4100E, H328E-KAT, H3282B-KAT, H3282E-KAT, H329BC-KAT, H329BT-KAT, H329EC-KAT, H4101E, H4102B, H4102E, H329ET-KAT, H340B-KAT, H340BP, H340E-KAT, H340EP, H340-2EP, H340-2BP, H340-1E-KAT, H4104E, H4105E, H4107E, H4110B, H4110BP, H4110E, H4110EC, H340-1EP, H340-1B-KAT, H340-1BP, H4112B, H4112BP, H341E, H4112E, H341-2E, H4112EP, H343B, H4114B, H343E, H4114BP, H343-1E, H4114E, H344B, H4114EP, H4115B, H4115BP, H4115E, H4115EP, H4117B, H4117BP, H344-2B, H346B, H346E, H4117E, H4117EP, H4120B, H4120E, H4200B, H4200E, H4202B, H346E-KAT, H4202E, H4204B, H4205B, H4205E, H4207B, H4207E, H346-1B, H4210B, H4210BP, H4210E, H4212B, H4212BP, H4212E, H4215BP, H4215E, H4215EP, H4217B, H346-1E, H4217BP, H346-2E-KAT, H4217E, H350B, H350E, H4217EP, H4218B, H4218BP, H4218E, H4218EP, H4220B, H4220E, H4230B, H4230E, H4235B, H4235E, H4240B, H4240BC, H4240E, H4250BC, H4250E, H4260BC-KAT, H4260B-KAT, H4260E-KAT, H4270BP, H4270EP, H350-1B, H350-1E, H350-2E, H353B, H4271BP, H355B-KAT, H357B-KAT, H357BT-KAT, H360B, H360E, H360-1B, H360-1E, H360-2E, H363B, H363-2B, H365B-KAT, H365-2B-KAT, H370B, H370BP-KAT, H370BT, H370E, H370ET-KAT, H370-1B, H4280B, H370-1ET-KAT, H4280B-KAT, H4280E, H4285B-KAT, H370-2E, H340-2E-KAT, H373BP-KAT, H373BT-KAT, H373EP-KAT, H373ET-KAT, H373-1BP-KAT, H373-1BT, H373-1BT-KAT, H373-1EP-KAT, H373-1ET, H373-1ET-KAT, H373-2E-KAT, H4301E, H373-2ET, H4302B, H4302E, H4304E, H4310E, H4312B, H4312BP, H4314B, H4314E, H4318BP, H4318EP, H4330BP, H4330EP-KAT, H4331BP-KAT, H4350B, H4350E, H4355B, H380ET-KAT, H380-1ET-KAT, H380-2E-KAT, H383B-KAT, H383BP-KAT, H383BT, h4402b, H4402E, H4404B, H383BT-KAT, H383EP-KAT, H383ET-KAT, H383-1B-KAT, H383-1BP-KAT, H383-1BT-KAT, H383-1EP-KAT, H383-1ET-KAT, H383-2B-KAT, H383-2BP-KAT, H383-2BT, H383-2E-KAT, H383-2EP-KAT, H4520E-KAT, H4010BM, H4012BM, H4020BM, H4022BM, H310E-A, H4050BM, H4060BM, H328B-KAT, H390BP-KAT, H390BT-KAT, H390EP-KAT, H390ET-KAT, H390-2B-KAT, H4062BM, H4080BM, H4081BM, H4082BM, H5088BM, H4130B, H4130E, H4135E, H4140B, H41140BC, H4140E, H4150B, H4150E, H4155B, H4155E, H4160B-KAT, H4160E-KAT, H4170BP, H4170EP, H4171BP, H4171EP, H4180B, H4180E, H4312E, H4312EP, H4404E, H4410E, H4412B, H4412BP, H4412E, H4414B, H4418B, H4418E, H4418EP, H4430BP-KAT, H4430EP-KAT, H4450B, H4450E, H4455B-KAT, H4520B-KAT, H4540B-KAT, H4540BP-KAT, H4540E-KAT, H4540EP-KAT, H4541BP-KAT, H4541EP-KAT, H4580B-KAT, H4580BP-KAT, H4620B-KAT, H4620E-KAT, H4640BP-KAT, H4640E-KAT, H4640EP-KAT, H4641BP-KAT, H4641EP-KAT, H4680B-KAT, H4680BP-KAT, H4681B-KAT, H4681BP-KAT, H316-1E

Βάρος 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αντίσταση Αέρος Φούρνου Miele”

Your email address will not be published. Required fields are marked


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.