Εξαρτήματα:
– Διπλή σχάρα
– Χαμηλή σχάρα
– Τσιμπίδα
– Προεκτεινόμενο δαχτυλίδι
– Δίσκος για μαγείρεμα στον ατμό

Βάρος 6 kg